บริการของเรา

บริการของเรา

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Pets Clinic)ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ Exotic Pets เช่น กระต่าย, หนูแกสบี้, ชูก้าไรเดอร์ นก, เต่า, งู, นก และเม่นแคระ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงพิเศษต้อ..

อ่านต่อ

บริการรับอาบน้ำ ตัดแต่งขนสุนัข

ทางโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ให้ความสำคัญต่อการรักษาแมวเป็นพิเศษโดยการแยกส่วนในการรักษาออกจากสุนัขและสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น เพื่อช่วยลด ความเคลียดและสร้างบรรยากาศให้แมวเกิดความผ่อนคลาย เรามีทีมสั..

อ่านต่อ

ศูนยฟื้นฟูสุขภาพ

ศูนยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehab Center) สัตว์เลี้ยงที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการรุนแรง เช่น ไม่สามารถใช้ขาเคลื่อนไหวได้ การช่วยเหลือให้สัตว์เลี้ยงสามารถกลับมาเป็นปกติได้อาจต้องใช้เทคนิคพิ..

อ่านต่อ

ศูนย์ผิวหนัง

ศูนย์ผิวหนัง (Dermatology Center) ผิวหนังในสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดได้ในสัตว์ทุกสายพันธุ์ ทุกเพศ และทุกวัย ในสัตว์ที่มีอายุน้อยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดสูง โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรี..

อ่านต่อ

คลินิกแมว

เพราะแมวไม่ใช่สุนัขตัวเล็ก (Cat in not a small dog)     โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ให้ความสำคัญต่อการรักษาแมวเป็นพิเศษโดยการแยกส่วนในการรักษาออกจากสุนัขและสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น เพื่อช่วยลดความ..

อ่านต่อ

บริการฉุกเฉิน 24 ชม.

บริการฉุกเฉิน 24 ชม. (Emergency 24 hr.)ความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่สามารถกำหนดเวลาหรือสถานที่ได้ ทางโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 มีบริการรถพยาบาล (VET 4 Pet Ambulance) สำหรับร..

อ่านต่อ

ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ

ปัญหาข้อกระดูกเสื่อมมักพบในสุนัขพันธุ์ใหญ่ สามารถตรวจพบความผิดปกติของกระดูกข้อและสะโพกได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 3 – 4 เดือน ที่ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อมีทีมสัตวแพทย์สผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแก้ไข..

อ่านต่อ

โปรแกรมเสริมสุขภาพ

ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เมื่อพาเค้าออกมาเลี้ยงภายนอกอาคารสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเสี่ยงอันตรายจากโรคร้ายจากสิ่งแวดล้อมได้เสมอซึ่งโรคในสัตว์เลี้ยงระยะเริ่มต..

อ่านต่อ