ข่าวสาร

กิจกรรมเพื่อสังคม

“โครงการสมาร์ทฮาร์ท ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง”..

สืบเนื่องงานโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการรณรงค์การทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับสัตวแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และได้รับการสนับสน..

อ่านต่อ