OUR SERVICES

Wellness Program

ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจสุขภาพ


ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เมื่อพาเค้าออกมาเลี้ยงภายนอกอาคารสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเสี่ยงอันตรายจากโรคร้ายจากสิ่งแวดล้อมได้เสมอซึ่งโรคในสัตว์เลี้ยงระยะเริ่มต้นมักจะไม่แสดงอาการให้เห็น การตรวจสุภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายและทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเราอาจจะไม่สามารถขังสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ใดที่หนึ่งได้ตลอดเวลา แต่เราสามารถช่วยป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของพวกเค้าให้กลายเป็น 0 ได้แพ็จเกจเสริมสุขภาพสุนัข


โปรแกรมเสริมสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสุนัขในแต่ละช่วงวัย นอกจากการตรวจดูสุขภาพเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วยังช่วยรักษาโรคที่พบในระยะเริ่มต้นได้ทันท่วงที ไม่ใช่แค่ตรวจเรายังช่วยแนะนำการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของสุนัขของท่านให้แข็งแรงอยู่เสมอ การหมั่นพาสุนัขมาตรวจสุขภาพจะช่วยเตรียมความพร้อมของสุนัขแต่ละวัยให้มีภูมิคุ้มกัน แข็งแรง และอยู่กับผู้เลี้ยงได้ยาวนานแพ็จเกจเสริมสุขภาพแมว


แมวในแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรม ถูมิคุ้มกันและความแข็งแรงของสุขภาพที่แตกต่างกัน แมวช่วงแรกเกิดจะมีภูมิคุ้มกันต่ำเสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่าย แมวที่มีอายุมากประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจะลดลง การหมั่นพาแมวไปตรวจสุขภาพจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยและช่วยรักษาได้ทันท่วงทีก่อนจะมีอาการรุนแรง และช่วยให้แมวของท่านมีอายุยืนอยู่เป็นเพื่อนกับเข้าของได้นานยิ่งขึ้น
Back