บริการของเรา

บริการของเรา

คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ

ไต (Kidney หรือ Renal) เป็นอวัยวะรูปถั่ว มี 2 ข้างซ้ายขวา โดยปกติแล้วไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายและดูดสารอาหารกลับเข้าสู่จากร่างกาย โดยเมื่อเลือดที่ออกจากหัวใจผ่านเข้ามายังไตจะถูกกรองผ่าน..

อ่านต่อ

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ ( Exotic Pets Clinic )

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ ( Exotic Pets Clinic )ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ Exotic Pets เช่น กระต่าย, หนูแกสบี้, ชูก้าไกลเดอร์ นก, เต่า, งู, นก และเม่นแคระ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงพิเศษ..

อ่านต่อ

บริการห้องพัก VIP

บริการห้องพัก VIP ห้องพักพิเศษสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ท่านสามารถอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าตัวน้อยตลอดการรักษา เดินทางมาไกลหมดห่วงเรื่องหาที่พัก  เปิดบริการห้องพักพิเศษ 2 แบบ ได้แก่ ห้องพัก VIP แบบมาตร..

อ่านต่อ

บริการรถรับส่งสัตว์เลี้ยง

บริการพิเศษสำหรับคนรักสัตว์ที่ต้องการพาน้องมารักษาแต่ไม่มีรถ อยู่ไกล หมดห่วงโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 เปิดให้บริการรถรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการทั้งในกรุ..

อ่านต่อ

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยง

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ (Rehab Center) สัตว์เลี้ยงที่มีอาการบaาดเจ็บตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการรุนแรง เช่น ไม่สามารถใช้ขาเคลื่อนไหวได้ การช่วยเหลือให้สัตว์เลี้ยงสามารถกลับมาเป็นปกติได้อาจต้องใช้เทคนิค..

อ่านต่อ

ศูนย์ผิวหนัง

ศูนย์ผิวหนัง (Dermatology Center) ผิวหนังในสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดได้ในสัตว์ทุกสายพันธุ์ ทุกเพศ และทุกวัย ในสัตว์ที่มีอายุน้อยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดสูง โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรี..

อ่านต่อ

แผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

แผนกฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ( Emergency 24 hr. )เปิด 24 ชั่วโมง เพื่อรับสัตว์ป่วยฉุกเฉินกรณีต่างๆ เช่น อุบัติเหตุต่างๆ มีอาการชัก หอบ หัวใจวาย อื่นๆ ความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงสามารถเกิดขึ้นได้..

อ่านต่อ

อาบน้ำ ตัดขน สุนัข และแมว

บริการอาบน้ำ ตัดขน สุนัข และแมว ( Grooming Service )การดูแลสุนัขนอกจากการตรวจรักษาโรคแล้วทางโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ยังเปิดให้บริการอาบน้ำและตัดขนสุนัขโดยเจ้าหน้าที่ ที่เข้าใจธรรมชาติของผิวและขนของ..

อ่านต่อ

โรงแรมแมว + ฝากเลี้ยงสุนัข

โรงแรมแมว ( Cat Hotel ) ฝากเลี้ยงสุนัข ( Pet Boarding )โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 เปิดให้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข และโรงแรมแมวในช่วงเทศกาลพิเศษ อยู่ที่ Vet 4 เจ้าของอุ่นใจมีเจ้าหน้าที่ และคุณหมอคอยดูแล..

อ่านต่อ