เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 Vet 4 - Pet Hospital ) 24 ชั่วโมง


โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์  ( Vet 4 - Pet Hospital ) 24 ชั่วโมง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เปิดให้บริการดูแลทางด้านสัตวแพทย์มามากกว่า 35 ปี เราสั่งสมประสบการณ์การรักษาสัตว์และความชำนาญเฉพาะทางของทีมสัตวแพทย์มาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้เป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์ ( Pet Hospital ) ที่มีประสิทธิภาพการรักษาอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทางโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการรักษามาเป็นอันดับต้นด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีทางการรักษาใหม่ ๆ เข้ามาให้บริการเสมอ เช่น การรักษาด้วยเครื่อง MRI, Ultra 4D, Echo หรือการทำ “ธาราบำบัด” ที่จะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยการใช้น้ำเข้ามาช่วยในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปัจจุบันทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาสัตว์ทั่วไป บริการคลินิกพิเศษ โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริการอาบน้ำตัดขน รับบริการทั้งสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Pet) ได้แก่ กระต่าย หนูแกสบี้ และชูก้าไรเดอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีบริการพิเศษ รับฝากสัตว์เลี้ยง โรงแรมแมว บริการส่งสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ และบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั้งสัตว์ป่วยนอก (OPD) และสัตวป่วยใน (IPD) - ( Pet Hospital )

    โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 เป็นผู้นำในการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ ๆ ของการรักษาสัตว์เข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมายาวนานกว่า 35 ปี โดยยึดมั่นในปณิธานที่จะให้บริการรักษาสัตว์อย่างมีคุณภาพ


                               

                                 VPAT's "VET IDOLS" of The Year 2008 (จรัส สืบแสง)

    เรามีความภูมิใจและเป็นเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้วงการสัตวแพทย์ในประเทศไทยก้าวไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต เพื่อการเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนโดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพการรักษา ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และให้สัญญาว่าเราทุ่มเทความสามารถต่อไปไม่เพียงเฉพาะตัวสัตว์ และเจ้าของสัตว์เท่านั้น แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้งขอแสดงความนับถือ

Dr. Araya Phonsuwan DVM, Dr. Chaiyaporn Phonsuwan DVM


Vision


“เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษาสัตว์เลี้ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์เอกชนของประเทศไทย”Mission


1.มีเทคโนโลยีการรักษาสัตว์เลี้ยงและเครื่องมือที่ทันสมัย

2.ทําการพัฒนาความรู้บุคลากรทางการแพทย์อยู่เสมอ

3.ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์โดย TASHA ในปี 2019

คณะผู้บริหารชื่อคุณหมอ

น.สพ. ชัยพร ผลสุวรรณ์

ตำแหน่ง

ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

คลินิก

คลินิกโรคกระดูก ข้อ ระบบประสาท

การศึกษา

* จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2526 เริ่มการทำงานที่หน่วยชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ต่อมาลาออกจากราชการทุ่มเทกับการเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบงานด้านศัลยกรรมทุกด้านทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆที่สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิกอย่างเต็มตัว

* ต่อมาลาออกจากราชการทุ่มเทกับการเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบงานด้านศัลยกรรมทุกด้านทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆที่สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิกอย่างเต็มตัว

หนังสือรับรอง

* ผ่านการอบรมด้านกระดูกทั้งหลักสูตรเบื้องต้นและก้าวหน้า ( Basic& Advance) ในเรื่อง Total Hip Replacement Course และ Surgical Fixation Of Fractures Conference จากมหาวิทยาลัย Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา

* ร่วมเข้าประชุมทางวิชาการของสัตวแพทย์ในระดับนานาชาติในต่างประเทศ เช่น WSAVA ( World Small Animal Veterinary Association), NAVC. ( North American Veterinary Conference), EVOA.

* สมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ด้านกระดูก (VOA)Veterinary Orthopedic Society.

* Certificate Post Graduate Foundation in Veterinary science “ Internal Medicine” University of Sydney 2003

* นำนวัตกรรมการแก้ไขกระดูกหักโดยอุปกรณ์พิเศษ Circular ring and Hybrid External Fixation ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพสัตว์ด้วยการรักษาทางน้ำ Hydrotherapy และ การรักษาด้วยเลเซอร์2003

* กรกฏาคม อบรมด้านระบบประสาท Neurology สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่ง ประเทศไทย

* Certificate Post Graduate Foundation in Veterinary science “ Internal Medicine” University of Sydney 2003

* ธันวาคม ลงทะเบียนอบรม A/O Advanced Small Animal Course: Advance Techniques Traumatology and Orthopedics ที่เมือง Davos ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

* ประธานชมรมสัตวแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

* ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษด้านศัลยกรรมทางกระดูก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2004

* กรกฏาคม อบรมด้านระบบประสาท Neurology สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่ง ประเทศไทย

* ธันวาคม ลงทะเบียนอบรม A/O Advanced Small Animal Course: Advance Techniques Traumatology and Orthopedics ที่เมือง Davos ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

* ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษด้านศัลยกรรมทางกระดูก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2006-ปัจจุบัน

* ประธานชมรมสัตวแพทย์ออร์โธปิดิกซ์แห่งประเทศไทย

* วิทยากรบรรยายพิเศษ “ การแก้ไขภาวะฉี่ไม่ออกในแมวโดยการการผ่าตัด” ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทย

* กรรมการบริหารสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 2006-2008

* วิทยากรบรรยายพิเศษ “การแก้ไขภาวะท้องผูกในแมวด้วยการผ่าตัด” ชมรมสัตวแพทย์บำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทย1 st World Veterinary Orthopedic Congress; Munich Germany 2004 North American Veterinary Conference; Orlando USA 2009

3 rd World Veterinary Orthopedic Congress; Bologna Italy 2010 International AO Masterclass Course "Advanced Corrective Osteotomies " Cremona Italy 2011

Awards: Veterinarian of the year 2008 : Veterinary Pratitioner Association of Thailandชื่อคุณหมอ

ร.ต.อ.สพ.ญ. อารยา ผลสุวรรณ์

ตำแหน่ง

ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

คลินิก

คลินิกโรคผิวหนังและโรคแมว Vet4

การศึกษา

* จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2526 เริ่มการทำงานรับราชการที่กองกำกับการตำรวจม้าและกองกำกับการสุนัขตำตรวจ ปัจจุบันลาออกจากราชการ และใช้เวลาในการบริหารงานของสัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีมาตรฐานในด้านการรักษาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ

* ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2552

หนังสือรับรอง

* ริเริ่มโครงการธาราบำบัด ( Hydrotherapy) ร่วมกับ Hawkmoor training Centre ประเทศอังกฤษ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยสุนัขที่บาดเจ็บจาก โรคกระดูกหรือข้อต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้ได้ผลกับสุนัขที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือลดน้ำหนัก ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่เพื่อการผ่นอคลายและออกกำลังกายในอีกรูปแบบหนึ่ง

* ริเริ่มโครงการฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่ง ( Obedience Training) ร่วมกับทีมครูฝึกสุนัขจากสุนัขตำรวจ ( K9 ) โดยให้สุนัขอยู่ในสถานที่ฝึกมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเสมือนบ้านตัวเอง

* เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี คือ WSAVA., NAVC., AAVD.

* Long Distance Course of Feline Medicine 2002 มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

* สมาชิกสมาคมโรคผิวหนังในสัตว์ของ American Association of Veterinary Dermatology (AAVD)

* กรรมการบริหารสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย2004

* กุมภาพันธ์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาก?