ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

รับสมัครงานด่วน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกบริการส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
• ต้อนรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และอำนวยความสะดวกต่างๆ
• บันทึกประวัติลงในระบบคอมพิวเตอร์
• รับโทรศัพท์ด้วยความสุภาพ และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
• ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ภายใน-ภายนอกโรงพยาบาล
• ทำนัดหมาย และ ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า

• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
• รักสัตว์ และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
• ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษย์สัมพัธ์ที่ดี
• บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ว่องไว และพูดจาฉะฉาน
• มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลาที่เข้างาน และสามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถใช้ Microsoft office เบื้องต้นได้
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ในระดับปานกลาง
•มีไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหา สถานการเฉพาะหน้า ได้อย่างดี
•ไม่จำกัดเพศ
•มี service-mind และ รักการให้บริการลูกค้า
• หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
•เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท++Incentive และสวัสดิการ

สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• สวัสดิการวันลาตามที่กฎหมายกำหนด
• โบนัส ,Incentive, เบี้ยเลี้ยง, ท่องเที่ยวประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 สาขา ประชานิเวศน์ 1
• บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก จำกัด 5-5/1 ถ.เทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

Qualification:

1. เพศชาย/หญิง  

2. อุปนิสัยรักงานบริการ

3. สามารถทำงานเป็นกะได้

4. มีความขยัน อดทน ชอบช่วยเหลือ

5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibility:

1. รับรถลูกค้าที่เข้ามารับบริการ

2. คอยอำนวยความสะดวกลูกค้า

3. ดูแลทำความสะอาดสถานที่จอดรถและบริเวณรอบ ๆ

4. ประสานงานกับทีมงานรับบริการลูกค้า

5. ช่วยขับหรือขยับรถให้ลูกค้า

 

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-9538085-6  

*สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อขอนัดสัมภาษงาน


Qualification:

1. เพศชาย/หญิง  

2. อุปนิสัยรักสัตว์ และรักงานบริการ

3. มีความรู้เรื่องการตัดแต่งทรงขนสัตว์

4. มีความขยัน อัธยาศัยดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibility:

1. ให้บริการอาบน้ำและตัดแต่งทรงขนสัตว์  

2. ตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์

3. จัดเตรียมเครื่องมือการให้บริการให้พร้อม

4. ประสานงานกับทีมบริการลูกค้าและผู้ช่วย

5. ช่วยเหลือ ดูแลสัตว์เลี้ยงของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ

 

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-9538085-6 

*สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับเพื่อขอนัดสัมภาษงาน


โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

รับสมัครงานด่วน‼

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 


คุณสมบัติ

 -  วุฒิปวส./ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทย์สุขภาพสัตว์ 

    สัตวศาสตร์ สัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 -  รักสัตว์และงานบริการ

 -  ใส่ใจงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 -  หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**


สวัสดิการ

 -  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 -  ประกันสังคม

 -  สวัสดิการวันลาตามที่กฎหมายกำหนด

 -  โบนัส ,Incentive, เบี้ยเลี้ยง, ท่องเที่ยวประจำปี


สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 สาขา ประชานิเวศน์


บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก จำกัด

5-5/1 ถ.เทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900


กรอกรายละเอียดสมัครงาน

https://docs.google.com/forms/d/1GWAM9E5K2MrGiXYq0NXB84IrasAwXoZ5ZkUaAtoeCks/edit?usp=drivesdk


สอบถามรายละเอียดสมัครงาน

โทร: 098-4315106 (แป๋ม)