ติดต่อเรา

VET4 ANIMAL HOSPITAL

  • เลขที่ 5- 5/1 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ ประชานิเวศน์1 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • 0-2953-8085-6
  • 0-2954-3597 ( แฟกซ์ )
  • vet4hospital@gmail.com
  • 0-2589-3204

ชื่อ

อีเมล์

โทรศัพท์:

ข้อความ

Captcha

VET4 ANIMAL DIRECTION

รายละเอียดเส้นทาง

เริ่มต้นจาก จุดสังเกตหลักๆ


จากเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

  1. ตรงมาถึง แยกพงษ์เพชร

  2. เลี้ยวขวา ตรงมาประมาณ 1.9 กิโลเมตร(เจอสัญญาณไฟที่2)

  3. เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน ตรงมาประมาณ 350 เมตร

  4. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ (อยู่ก่อนถึงตลาดประชานิเวศ)

เลี้ยวซ้ายมาแล้วประมาณ 20 เมตร โรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ


จากม.ธุรกิจบัณฑิตย์

  1. ตรงมาถึง แยกพงษ์เพชร

  2. ตรงข้ามแยกมาประมาณ 1.9 กิโลเมตร(เจอสัญญาณไฟที่2)

  3. เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานเล็ก ตรงมาประมาณ 350 เมตร

  4. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ (อยู่ก่อนถึงตลาดประชานิเวศ)

เลี้ยวซ้ายมาแล้วประมาณ 20 เมตร โรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ


จากตลาดบองมาเช่

  1. ตรงมาเรื่อยๆ ตรงผ่านแยกไฟแดง

  2. ตรงมาเรื่อยๆ700เมตร เจอตลาดประชานิเวศน์1

  3. เลยตลาดประมาณ 20 เมตร เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์

  4. ตรงมาประมาณ 20 เมตร โรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ


จากวัดเสมียนนารี

  1. ตรงมาเรื่อยๆผ่าน บองมาเช่

  2. ตรงมาผ่านแยกไฟแดง

  3. ตรงมาเรื่อยๆประมาณ500เมตร เจอตลาดประชานิเวศน์1

  4. ตรงมาประมาณ 20 เมตร โรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ


กรณีถ้าอยู่ไกล เช่น สุขุมวิท บางนาพระราม 2 อื่น ๆ

  1. ขึ้นทางด่วนมาลงตรง แยกประชานุกูล(ถนนรัชดา)

  2. ลงจากทางด่วนให้ชิดขวา

  3. ถึงแยกไฟแดงเลี้ยวขวา

  4. ผ่านไฟแดงมาจะเจอไฟแดงที่ 2

  5. เลี้ยวขวาข้ามคลองประปา

  6. ตรงมาอีกประมาณ 350 เมตร

  7. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ (อยู่ก่อนถึงตลาดประชานิเวศ)

เลี้ยวซ้ายมาแล้วประมาณ 20 เมตร โรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ


กรณีถ้ามาจากแจ้งวัฒนะ

  1. ลงจากทางด่วนตรงประชานุกูล

  2. เลี้ยวซ้ายเลียบคลองประปา

  3. ตรงผ่านชลนิเวศ

  4. แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาข้ามคลองประปา

  5. ตรงมาอีกประมาณ 350 เมตร

  6. เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ (อยู่ก่อนถึงตลาดประชานิเวศ)

(จุดสังเกตุหัวมุมหน้าซอยเป็นตึกที่กำลังสร้างใหม่) เลี้ยวซ้ายมาแล้วประมาณ 20 เมตร โรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ