ติดต่อเรา

VET4 ANIMAL HOSPITAL

  • เลขที่ 5- 5/1 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ ประชานิเวศน์1 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • 0-2953-8085-6
  • 0-2954-3597 ( แฟกซ์ )
  • vet4hospital@gmail.com
  • 0-2589-3204

ชื่อ

อีเมล์

โทรศัพท์:

ข้อความ

Captcha

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 (สาขาประชาชื่น)

รายละเอียดเส้นทาง

*จากเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

  1. ตรงมาถึง แยกพงษ์เพชร

  2. เลี้ยวขวา ตรงมาประมาณ 1.9 กิโลเมตร(เจอสัญญาณไฟที่ 2)

  3. เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน ตรงมาประมาณ 350 เมตร

  4. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ (อยู่ก่อนถึงตลาดประชานิเวศน์) โรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ


*จากม.ธุรกิจบัณฑิตย์

  1. ตรงมาถึง แยกพงษ์เพชร

  2. ตรงข้ามแยกมาประมาณ 1.9 กิโลเมตร(เจอสัญญาณไฟที่2)

  3. เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานเล็ก ตรงมาประมาณ 350 เมตร

  4. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ (อยู่ก่อนถึงตลาดประชานิเวศน์)


*จากวัดเสมียนนารี

  1. ตรงมาเรื่อยๆ ผ่านตลาดบองมาเช่

  2. ตรงมาผ่านแยกไฟแดง

  3. ตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ500เมตร เจอตลาดประชานิเวศน์ 1 ขวามือ

  4. เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ โรงพยาบาลจะอยู่ซ้ายมือติดถนน


*กรณีถ้าอยู่ไกล เช่น พระราม 2 อื่น ๆ

  1. ขึ้นทางด่วนมาลงตรง แยกประชานุกูล(ถนนรัชดา)

  2. ลงจากทางด่วนให้ชิดขวา

  3. ถึงแยกไฟแดงเลี้ยวขวา

  4. ผ่านไฟแดงมาจะเจอไฟแดงที่ 2

  5. เลี้ยวขวาข้ามคลองประปา

  6. ตรงมาอีกประมาณ 350 เมตร

  7. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ (อยู่ก่อนถึงตลาดประชานิเวศน์) โรงพยาบาลจะอยู่ซ้ายมือโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 (สาขาสุขุมวิท 33)

รายละเอียดเส้นทาง

*กรณีมาจากทางถนนสุขุมวิท

1.เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 33

2.มาจนสุดทางเจอ 3 แยก เลี้ยวซ้าย (ทางบังคับ)

3.เลี้ยวซ้ายมาประมาณ 70 เมตร โรงพยาบาลจะอยู่ทางซ้ายมือ

*กรณีมาจากถนนเพชรบุรี

1.เข้าซอยเพชรบุรี 38/1 (แยกพร้อมพงษ์) วิ่งข้ามคลองตรงมาเลี้ยวซ้าย (ทางบังคับ)

2.แล้วเลี้ยวขวาตามทางเข้าซอยสุขุมวิท 39

3.จนถึงไฟแดงแรก 3 แยก เลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมจิตร 

4.เข้ามาประมาณ 450 เมตร จะเจอโรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ

VET4 ANIMAL DIRECTION