ข่าวสาร

กิจกรรมเพื่อสังคม

ก้าวสู่ปีที่ 10 โครงการทำหมันสัตว์เลี้ยงช่วยช..

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 และ  โรงเรียนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา  ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดย Dr..

อ่านต่อ

“โครงการสมาร์ทฮาร์ท ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง”..

สืบเนื่องงานโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการรณรงค์การทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับสัตวแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 และได้รับการสนับสน..

อ่านต่อ

โครงการสมาร์ทฮาร์ท ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง คร..

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 และ ธอส. จัดโครงการ “ธอส.ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง ปี 2” นำอาสาสมัครทีมสัตวแพทย์ไทย- เทศออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันฟรี!!!!!เริ่มครั้งแรก ณ ชุมชนวั..

อ่านต่อ

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 และธอส.ตาก จัดโครง..

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ร่วมกับธอส. จัดโครงการ “ธอส.ห่วงใยเพื่อนสัตว์เลี้ยง” นำอาสาสมัครทีมสัตวแพทย์ไทย- เทศออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันฟรี ที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP เทศบา..

อ่านต่อ

ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดบริการตรวจส..

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมให้บริการตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล..

อ่านต่อ

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 จัดโครงการธอส.ห่วง..

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 คุณสุดจิตตรา คำดี   ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ คุณชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโ..

อ่านต่อ