บริการของเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สุนัขและแมว

ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจสุขภาพ ทางโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เพราะในเเต่ละวันเมื่อเจ้าของพาสุนัข และแมวออกมาเลี้ยง หรือมาใช้ชีวิตภายนอกอาคาร สัตว์เลี้ยงก็ไม่ต่างจากคนที่มีโอกาสเสี่ยงอันตรายจากโรคร้ายจากสิ่งแวดล้อมได้เสมอ ทั้งมลพิษ อาหาร และโรคจากสัตวืตัวอื่น อีกทั้งโรคในสัตว์เลี้ยงระยะเริ่มต้นมักจะไม่แสดงอาการให้เห็น ดังนั้นการตรวจสุภาพสุนัข และแมว จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้าย และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที เราอาจจะไม่สามารถขังสัตว์เลี้ยงไว้ในที่ใดที่หนึ่งได้ตลอดเวลา แต่เราสามารถช่วยป้องกัน และลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของสุนัข และแมวที่เลี้ยงได้


ย้อนกลับ