ข่าวสาร

ช่องปากอักเสบในแมวเกิดจากอะไร ??

สาเหตุหลักๆของการเกิดโรคเหงือกและช่องปากอักเสบ มาจากการติดเชื้อแบคทีเรียโรคฟันและคราบหินปูน และโรคไวรัส ซึ่งโรคไวรัสที่พบว่าสัมพันธ์กับปัญหาการเกิดโรคเหงือกและช่องปากอักเสบ ได้แก่ ไวรัสลิวคีเมีย (FeLV)ไวรัสเอดส์แมว (FIV) และไวรัสหวัดแมวแคลิซิ (FCV) โดยส่วนใหญ่แมวจะแสดงอาการเจ็บปาก น้ำลายไหล เบื่ออาหาร มีกลิ่นปาก หรือไม่ชอบให้สัมผัสบริเวณหน้า เป็นต้น ซึ่งพบได้มากในแมวอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป  แต่ก็สามารถพบได้ในแมวเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี เรียกว่า juvenile gingivitis


  


โดยทั่วไปการรักษาโรคเหงือกและช่องปากอักเสบ จะมุ่งเน้นในการดูแลจัดการปัญหาของสุขภาพฟันและหินปูนเป็นหลักก่อน  โดยแนะนำให้ทำความสะอาดช่องปาก ขูดหินปูนหรือถอนฟันซี่ที่มีปัญหาด้วยวิธีทางทันตกรรม พร้อมทั้งสามารถเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อในบริเวณที่สงสัยไปตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาได้การถอนฟันในแมวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด ในบางรายที่มีปัญหามากอาจมีความจำเป็นต้องถอนหมดทั้งช่องปาก  ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาว่าแล้วแมวจะกินอาหารได้อย่างไร.....
โดยปกติแล้วแมวจะสามารถกินอาหารได้โดยอาศัยการบดเคี้ยวของเหงือกและเพดานปาก เนื่องจากแมวมีเพดานและเหงือกที่แข็งแรงมาก สามารถบดเคี้ยวอาหารแข็งได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหลังการถอนฟันควรให้แมวกินอาหารเม็ด เพราะการบดเคี้ยวอาหารแข็งจะช่วยลดปัญหาคราบอาหารและแบคทีเรียสะสมตามร่องเหงือกและฟัน ทั้งยังลดปัญหาการเกิดซ้ำของช่องปากอักเสบได้

ย้อนกลับ